AV Annelotte Verhaagen Coaching & Training

AV Annelotte Verhaagen
Deil

In mijn coaching begeleid ik mensen met vragen of leerdoelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of werkgerelateerde zaken. Ik doe dat niet alleen maar met behulp van een paard. Een sessie vindt niet plaats in een kantoor, maar (buiten) in een paardenbak.
In een coachsessie word je niet verteld hoe je dingen moet aanpakken, maar je wordt uitgenodigd tot reflectie, waarbij jouw eigenheid en (onontdekte) talenten centraal staan. Het contact met het paard fungeert daarbij als metafoor voor het dagelijks leven. Met dit verschil, dat een paard niet oordeelt: zijn feedback is soms confronterend, maar altijd waardevrij.

Thema's die bij paardencoaching vaak aan de orde komen zijn: (nonverbale) communicatie/verbinding maken, grenzen stellen, en (natuurlijk) leiderschap.
Ik begeleid mensen met de volgende vragen of leerdoelen:

•Wat is mijn eigen stijl in het aansturen van mensen?
•Waarom kan ik zo moeilijk nee zeggen?
•Hoe kom ik over op anderen en is dat ook wat ik wil?

In een paardencoaching-sessie wordt niet op het paard gereden (ervaring met paarden is helemaal niet nodig). De deelnemer wordt gevraagd om contact te maken met het paard in de ring, eventueel gekoppeld aan een opdracht. Het paard – altijd onbevooroordeeld en bereid om met de ander een mini-kudde te vormen – zal instinctief reageren op het gedrag en de mentale en emotionele toestand van de deelnemer en zich al dan niet met hem of haar verbinden of aansluiten.
De paardencoach fungeert in dit proces als observator en ‘vertaler’. Ik leg waar nodig de link tussen wat er in de ring gebeurt en waar dit herkend wordt als zaken die ook in het dagelijks leven spelen. Daarbij houd ik de regels van ethiek en integriteit in acht: ik oordeel niet en behandel alles wat in de ring en daarbuiten aan de orde komt als vertrouwelijk.

Het aanbod:
Ik werk met individuele sessies, in teamverband of met de paardencoaching als onderdeel van een langere training of coachtraject.
Voor agenda, informatie en tarieven: /

Over AV Annelotte Verhaagen

Ik ben documentairemaker, trainer & coach, dat laatste bij voorkeur met de inzet van paarden. Ik begeleid mensen bij vraagstukken over privé en werk, terugkerende negatieve patronen, blokkades en (onvervulde) verlangens. Daarbij is het unieke verhaal van de mens achter de klant/cliënt de rode draad. Daar ben ik ook naar op zoek als ik documentaires maak of anderen laat zien hoe je jouw verhaal op een even authentieke, aantrekkelijke als effectieve manier in bewegend beeld kunt presenteren.


AV Annelotte Verhaagen

Annelotte Verhaagen

't Griendje 2
4158 CZ Deil

Lid van beroepsvereniging

AV Annelotte Verhaagen Coaching & Training