Nieuwsbrief Febuari 2011

Een nieuw jaar is aangebroken en netwerk Bewust Culemborg zet opnieuw een stap in de vorming, groei en opbouw. In de cyclus van het jaar is de prille lente uitermate geschikt om symbolisch ons gereedschap in orde maken en de akker voorbereiden op het groeiseizoen. De eerstvolgende netwerkavond gaan we dat dan ook doen! Deze avond is bijzonder geschikt voor diegenen die zelf ook holistisch werken en graag collega's in het veld willen ontmoeten.

Mieke Veken | Jonathan Ritueel  neemt ons op 2 februari mee op reis door de wereld van de symbolen en rituelen. De eigen beeldenwereld wordt aangesproken en verlevendigd. Nut, eigen intzet en gebruik van rituelen wordt aangeraakt. De verbinding met 'het geheel' staat centraal in deze ontmoeting. Wie dit wil ervaren en hieraan wil bijdragen is van harte uitgenodigd! Graag aanmelden via info@bewustculemborg.nl

 

Agenda

Verder groeit onze agenda! Met onder andere het Transformatie-spel op diverse data. Het spel biedt je de gelegenheid tot bewustworden van betekenisvolle gebeurtenissen in je leven. Je komt tot diepgaand inzicht in persoonlijke kwesties, wat je leven of werk vervolgens makkelijker gaat maken. Ook de workshops Klinkerzingen zijn goed toegankelijk voor iedereen, deze staan vermeld in de netwerkagenda (rechterkolom Actueel). Er wordt niet opgetreden, niet gezongen voor een publiek. Er wordt slechts met en voor elkaar gezongen. Dat maakt de beleving tot een intieme gebeurtenis.

Iets verder vooruit kijkend organiseert Centrum Munay op 13 maart een Spirituele beurs. Ben je zelf actief op het gebied van spiritualiteit? En wil je je presenteren via deze beurs? neem dan contact op met Marissa Schopman via marissaschopman@telfort.nl. Ook alvast voor maart: lezingen over Graancirkels, en 'Het Fluisterkind'.

Graag maken wij onze agenda zo veelzijdig en inspirerend als mogelijk. Daarom willen wij iedereen erop attenderen dat het mogelijk is om aangeboden cursussen en evenementen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling aan te melden voor onze agenda. Een aankondiging kun je mailen naar info@bewustculemborg.nl, Voorlopig plaatsen wij deze kosteloos.

 

Wij hopen op een voorspoedig groeiseizoen!

 

Met verbindende groet, Inge Knoope en Ilse Schuts