Praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie

Praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie
Culemborg

Regressie -en reïncarnatietherapie is een inzichtgevende therapie. Het gaat over de hoe en waarom van jouw innerlijke conflicten en het opnieuw in contact komen met de neutraliteit van jouw innerlijke kracht, wie jij werkelijk bent.

Terugkerende negatieve gedachten en emoties zoals angst, boosheid en/of verdriet zijn signalen van het psychische immuunsysteem dat een poging doet je bewust te maken. 

Onder 'lichte trance' kan tijdens een regressie of reïncarnatie sessie het ontstaan van het probleem ervaren, gevoeld en begrepen worden. De conflicterende delen in jezelf zijn daarna veel minder of helemaal niet meer in conflict met elkaar. Je leert jezelf veel beter kennen. Je komt meer in contact met je authentieke (zielen)kracht. Dat WIE je werkelijk bent. Vanuit deze kracht leven in plaats van overleven. 

Er bestaan veel soorten conflicterende delen waarin je je machteloos voelt om ze te veranderen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: onzekerheid, (specifieke) angsten, schuld en/of schaamtegevoelens. Er kunnen steeds dezelfde soorten conflicten zijn met bijvoorbeeld je partner, familieleden of collega's en vooral met jezelf. Het kan ook zo zijn dat je 'oud zeer' eens voorgoed achter je wilt laten omdat je er bewust van bent dat dit pijnpunt nog steeds invloed op je denken en emoties heeft. Kortom: belemmeringen die het verlangen naar een gelukkig en zinvol leven bemoeilijken. 

Regressie is het terugkeren naar een eerdere fase in de levensontwikkeling van het huidige leven. 
Reïncarnatie gaat ervan uit dat de ziel meerdere levens doormaakt. 
Trance is een natuurlijke toestand van verdiept bewustzijn waarbij de aandacht zowel in het hier en nu als in het toen en daar is. Vergelijk het met een goed boek. Je zit helemaal in het verhaal en tegelijkertijd ben je helemaal bewust van het hier en nu.

Over Praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie

In 1996 heb ik de HBO opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) afgerond. Ik ben zowel in de jeugdhulpverlening alsmede in de kinderopvang werkzaam geweest. In 2017 heb ik de opleiding regressie -en reïncarnatietherapie succesvol afgerond bij de SRN. Tevens ben ik beroepslid van de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie-therapeuten, reincarnatietherapie)

Mijn grootste passie als regressie -en reïncarnatie therapeut is dat een ieder de vonk van zijn eigen kracht (opnieuw) kan vinden. Een neutrale plek in jezelf die zelfverzekerdheid is.


Praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie

Hannah Gerzon

Postmastraat 44
4105 DW Culemborg

Lid van beroepsvereniging

Praktijk voor regressie -en reïncarnatietherapie