Nieuwsbrief met Vredes-intentie

De grieven van 11 september zijn heden nog steeds voelbaar, alleen hoef je hier niet voor bij de pakken neer te gaan zitten. De wereld is vervuld van initiatieven om iedereen de kans te bieden bij te dragen aan heling van deze gruwelijke gebeurtenis. Marien van Os neemt ons mee in haar bijdrage aan het vredes-intentie-experiement van Lynne McTaggart.

Bijdrage door Marien van Os, Vitaliteits-deskundige, Yokidoki

Bij de herdenking van 9/11 afgelopen zondag ben ik aangehaakt bij een bijzonder experiment: the Peace Intention experiment geïnitieerd door Lynne McTaggart . Lynne McTaggert is journalist en auteur  en haar werk wordt beschreven als de brug tussen wetenschap en spiritualiteit. Zij heeft de hulp ingeroepen van Salah Al-Rashed, auteur en bekend vredesactivist vanuit de arabische wereld.

In dit experiment wordt een brug geslagen tussen de westers en Arabische wereld. Iedereen die hier graag aan willen bijdragen door meditatie en intentie is opgeroepen om een bijdrage te leveren. Er zijn tienduizenden mensen die hieraan gehoor hebben gegeven.

Ik doe mee, en dat gaat gewoon achter mijn pc. Ik log letterlijk en figuurlijk in. Letterlijk op de website waar je de info krijgt, en figuurlijk log je in op het universum. Het is wel belangrijk om een kwartier vantevoren een ‘power up’ te doen. Ik ga in meditatie en stem mijzelf af op het universum het goddelijke, de bron, Allah of hoe je het wilt noemen. Daarna volgt de daadwerkelijke intentie/meditatie. Zo stuur ik intentie in meditatie bewust naar een bepaald oorlogsgebied, alle instructies vind ik op de website. Het bewijs dat het werkt wordt geleverd omdat er verschillende wetenschappers zijn verbonden aan dit experiment. Zij meten wat de rechtstreekse effecten zijn van deze intentie op de wereldvrede en de het aantal oorlogsgerelateerde handelingen in het specifieke gebied. Het werkt!

Al heel lang is door onderzoek bewezen dat als dit door heel veel mensen wordt gedaan, het trillingsgetal van de aarde naar een hoger niveau getild wordt en dan  zullen dingen daadwerkelijk veranderen. Hoe meer mensen dit doen, des te makkelijker het wordt om je aan te sluiten en de verbindende energie te voelen.

De eerste twee dagen dat ik meedeed, was ik tot tranen toe geroerd. Ik voelde zo’n krachtig energieveld en kon me er moeiteloos mee verbinden. Elke avond in dit acht dagen durende experiment voel ik mij meer verbonden in een groter geheel. Het effect is in ieder geval al merkbaar op mezelf, hier in het gezin. Als ik om omstreeks half 8 weer mijn eigen kinderen even stevig vast kan pakken in mijn veilige huis, dan kan ik alleen maar even heel ontroerd en dankbaar zijn...

Kijk voor meer info : http://www.intentionexperiment911.com/

Meditatie Stadsverlichting gaat ook uit van dit fenomeen, en is nu ook in Culemborg! Door met elkaar stil te zijn en onze aandacht te richten op een positief doel, kunnen wij de wereld een beetje verlichten. Elke donderdagavond bij Heleen en elke tweede zondag van de maand bij Patricia. En wil je zelf ook je huiskamer openstellen voor dit doel? Meld je dan aan bij www.meditatiestadsverlichting.nu