Nieuwsbrief April 2011

Column door Ilse Schuts, ontwikkelaar Bewust Culemborg

We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen. Net zoals Deepak Chopra uitlegt in zijn boek 'Synchronisch leven', ben ik ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied.

Zo hebben wij met het projectteam ALS DE SIRENE GAAT ontdekt dat er tegelijkertijd een VREDESGROEP is ontstaan in Culemborg. Zo komen 'toevallig' de initiatieven en de mensen bij elkaar, over Wereldvrede. Je kunt je immers op vele manieren bezinnen: 'wat zou Wereldvrede betekenen?' De gelijktijdigheid in het ontstaan van deze initiatieven geeft mij een 'yes'!

Dit fenomeen maakt mij ook nieuwsgierig, want hebben wij hier invloed op? en hoe komen wij dichterbij? bij dit gebied van onbegrensde mogelijkheden? Chopra beschrijft een mogelijkheid volgens de leer van de soetra. Via ingewikkelde begrippen richt je je aandacht op een door jou gekozen intentie. Al ken je de Sanskriet-woorden niet, het werkt wel. En een andere sleutel tot potentie is de universele wet is die van de herhaling, want soetra's werken pas als je ze herhaalt. Volgens de leer werkt dit het beste door dit twee keer per dag te doen, door elke dag een andere intentie te kiezen, en dit vervolgens weer vanaf dag zeven te herhalen.

Nu ben ikzelf weleens begonnen om mijn aandacht te bundelen, intenties de kiezen, en soms lukte dit wel een aantal keren achter elkaar. Echter werd het een enorme opgave om dit zelf vol te houden, het vermoeide mij in plaats van dat het mij inspireerde. Bovendien is de dag altijd te kort, er moet gekookt, gewerkt, geslapen en al die andere aardse zaken, en hoe maak ik twee keer twintig minuten vrij om 'niets te doen'?

Mediteren of yoga lukt vaak het beste in een groep of les en ook zing of schilder ik het liefste in gezelschap. De groep draagt de energie met de richting waarin wij allen willen ontwikkelen: meer bewust zijn van het 'zijn'. Bovendien is het ogenschijnlijk eenvoudiger om een 'afspraak te maken' voor deze twintig minuten op deze dag met jezelf te zijn...

Synchroniciteit heeft dus ook te maken met verbondenheid. En laat dat nu ons motief zijn voor ALS DE SIRENE GAAT en vele van onze andere iniatieven binnen Bewust Culemborg! Wij zijn reeds begonnen: luisteren met andere oren naar de sirene. En het werkt nu al! Sandra van de Witte Buffel, en Huub van BonVie, bekenden mij dat zij op 4 april de SIRENE heel bewust hoorden en dachten: 'hé, dat is de sirene, en wat zou er nu kunnen gebeuren?' waarna zij dit gingen delen met hun naasten. En dat is nou precies de bedoeling!

 

Wij rekenen op een mooi gezelschap om de SIRENE-cyclus te starten, maandag 2 mei bij BonVie

Ben je van de partij? Meld je dan op tijd aan via info@bewustculemborg.nl

Namens het organiserend team, Inge Knoope, Pauline de Maar, Berna Snoek en Ilse Schuts