Eindejaar en welkom 2016

welkom heten, wat in ons leeft

welkom heten, wat ons toekomt

 

De maand december leent zich bijzonder goed om te bezinnen op wat er in je leeft, èn om uit te nodigen wat jou toekomt. Als jij dit ook graag samen met anderen doet, kijk dan in onze agenda voor de mogelijkheden.

 


 

Dilemma: welk perspectief is 'waar'?

De laatste maanden is er een enorme stroom van vluchtelingen die Europa binnen komt. De gemoederen hierover verschillende nogal op ons continent. Willen we ze welkom heten? of overheerst de angst voor onbeheersbaarheid en tekort? Kunnen we ze wel huisvesten? Dragen ze wel iets bij aan onze samenleving? Zijn er wel genoeg banen? Het lijkt Europa te verdelen in twee kampen.

Polarisatie ligt op de loer

Het ene kamp probeert zich te verplaatsen in de situatie van de vluchteling die huis en haard heeft verlaten en een veilig heenkomen zoekt. Het is dat deel van onze samenleving, dat zich voor hen open stelt en de vluchteling veiligheid en een nieuwe toekomst wil bieden.

Het andere deel wijst ons op de nadelige gevolgen. Er is al hoge werkloosheid. Hoe kunnen we deze mensen laten integreren in onze maatschappij door middel van werk, als dit er niet is? En hoeveel geld gaat dit wel niet kosten? Allemaal op te brengen door de belastingbetaler.

Wat opvalt is de parallelliteit hiervan met het kerstverhaal. Josef en Maria die bij deze en gene tevergeefs aankloppen voor een overnachting en uiteindelijk een plekje vinden in een stal.

 

Licht èn duisternis

Kerst is het feest om de geboorte van Christus te vieren, maar het is ook een tijd die uitnodigt voor bezinning. Het is de tijd van de winterzonnewende. Van oudsher vieren we hiermee weer de komst van het licht, het licht dat ook Christus vertegenwoordigt. Als we het licht willen verwelkomen, zullen we ook de duisternis moeten kennen. Zonder duisternis, heeft het licht geen betekenis.

Als we de duisternis van dit jaargetijde kunnen toelaten,
kan het licht zich aan ons openbaren

In deze context is de vluchtelingenstroom een mooie metafoor voor onze binnenwereld. Wat willen wij in onszelf wel verwelkomen en wat niet? Waar kunnen we ons voor openen en waarvoor sluiten we onze ogen? Als we onze angsten onder ogen durven zien, kan dit ons helpen om een lichter leven te leiden.

 


Uitgelicht uit onze agenda:

Kerstdansdag

Zaterdag 19 december van 10.00 - 17.30

Thema: Licht in de donkere dagen / Kerstmis. Deelname €30. Meer info.

Eindejaars Meditatie

Zondag 20 december van 20.00 – 21.00 uur

Met verstilde beweging, een gedicht, mantrazang en meditatie geven we aandacht aan dat wat er in ieder van ons leeft, om dit volledig welkom heten. Deelname is gratis. Meer info.

Opstellingen met paarden

Woensdag 23 december van 9.30 -13.30

In een eindejaars-sfeer kijken naar de plek waar je nu staat. Wat is je verlangen en wat zou je los willen laten? De paarden kunnen je helpen. Deelname €50 inclusief lunch. Meer info.