Tijd voor bezinning

 

 

Beste lid van Bewust Culemborg,

 

Nu we allemaal in Coronatijd bezig zijn gezond te blijven (of te worden) en de economische gevolgen ervan te beperken, hoopt het bestuur van BC dat je als ZZP-er het hoofd boven water weet te houden.

 

De Coronacrisis lijkt een opvallende synchroniciteit te hebben met de uitkomst van onze brainstormdag in februari. Het is voor onze vereniging ook een tijd van bezinning en herijking van onze visie t.a.v. de toekomst. Zo worden wij net zoals de gehele mensheid door het Coronavirus uitgedaagd om stil te staan bij keuzes uit het verleden en de consequenties daarvan.

 

De ALV in maart heeft alle aanbevelingen van het rapport van Jessica Zwart overgenomen. Dat betekent dat we ons voorlopig alleen richten op het intern stroomlijnen van onze organisatie. Dit is inmiddels voor een groot gedeelte gebeurd. Dat betekent dat taken die hoe dan ook uitgevoerd moeten worden om onze vereniging draaiende te houden, daadwerkelijk door leden gedaan worden of worden uitbesteed.

 

Dit jaar zullen we verder gebruiken om ons te heroriënteren en, indien daar de intrinsieke motivatie en menskracht voor bestaat, later pas weer de aandacht richten op het organiseren van naar buiten gerichte activiteiten.

 

Met een warme groet,

 

Namens het bestuur,

 

Peter Wilms.

Agenda leden Bewust Culemborg