Nieuwsbrief Bewust Culemborg | 15 oktober | Klank van stilte

Ook midden in het lawaai van de wereld
weerklinkt de stilte van het Zijn,
weerklinkt haar eeuwige klank.

Geen menselijk oor kan het horen.

En toch …, dit te horen:
dat is het!

Om de stilte van het Zijn te kunnen horen
is het volstrekt niet nodig
dat het lawaai om ons heen eerst verstomt.

Het hangt af van hóe wij luisteren
of de stilte van het Zijn
door ons gehoord kan worden,

Of er nu rust heerst om ons heen
of lawaai.

Karlfried Graf Dürckheim

 

De stilte van het Zijn weerklinkt middenin het lawaai van de wereld … Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik in een rustige straat woon en kan slapen in een doodstille nacht!

Waarom lukt het me dan toch vaak niet om zelfs maar een fractie waar te nemen van die stilte, zo mooi verwoord in bovenstaand gedicht?

Een confrontatie om te bemerken dat het ‘lawaai van de wereld’ niet om mij heen is, maar in mijzelf! Die stormvloed aan gedachten, oordelen en meningen – wat veroorzaak ik zelf een ‘oorverdovende stilte’ … En het ergste van alles: ik beschik niet over een knop om die herrie zachter te zetten of nog veel liever: helemaal uit te zetten! Nee, geen aan- of uitknop om die Klank van de Stilte waar te kunnen nemen. Het vraagt aandachtige oefening om de toon van je gedachten te beluisteren, ontdaan van elk oordeel.

Naarmate je vermogen tot luisteren zich ontwikkelt ga je ‘gaten’ opmerken tussen de geluiden en gedachten en in die ‘gaten’ … weerklinkt de Stilte van het Zijn, de klank van de stilte. Voor mij bestaat die oefening uit klankmeditatie, een oeroude maar springlevende methodiek:  luisteren naar de zuivere klanken van de tanpura, eenvoudige tonen zingen op het ritme van de ademhaling, me verbindend met elke klank en rustend in de stilte na de klank. Gaandeweg ontdekkend: de stilte zingt zijn lied in alles.

Wat ben ik blij en dankbaar dat ik deze weg mag gaan en daarbij een gids en metgezel voor anderen te mogen zijn!

Marijke Koerselman
Alles is Muziek
Lid van Bewust Culemborg

 

 

 

 

Op zondag 27 oktober is de landelijke Dag van de Stilte

Diverse leden van Bewust Culemborg besteden hier aandacht aan en bieden workshops aan die over 'Stilte' gaan. Kijk in onze agenda voor de details en tijden. Aanmelden kan bij de betreffende aanbieder.

Agenda Bewust Culemborg

Hieronder vind je het overzicht van activiteiten voor de komende maand, door alle leden van Bewust Culemborg. En het meest actuele overzicht vind je altijd op www.bewustculemborg.nl/agenda.