Nieuwsbrief Bewust Culemborg | 15 mei | om je heen kijken

De meeste tijd van ons leven bestaat uit 'dingen doen'. Er is zoveel te zien en te beleven, dat het vanzelfspreekt om mee te gaan op de stroom. Dit is een fijn en vertrouwd gevoel, het concrete leven.

En dan is er af en toe een moment dat je de tijd neemt om even om je heen te kijken. Op zulke momenten besef ik pas dàt ik leef. Als ik even afstand neem en kijk naar mijn schilderij in wording, als ik tijdens een wandeling omhoog kijk naar de kruin van een boom of even blijf staan aan het bed van mijn slapende kind.

Op allerlei manieren kunnen wij momenten kiezen om even om ons heen te kijken. De natuur leent zich hier uitstekend voor. Onze wandelcoaches weten de afwisseling perfect te timen tussen bewegen en stilstaan. Jezelf laten inspireren door de natuur om je heen, af en toe om je heen te kijken, en te beseffen dat je midden in je eigen leven staat.

Veel plezier!

Ilse Schuts | Coordinator Bewust Culemborg

 

Nationale Wandelcoachdag ook in Culemborg

 

Op zaterdag 25 mei vindt voor de tweede keer de Nationale Wandelcoachdag plaats. Op deze dag kun je gratis deelnemen aan een van de activiteiten van wandelcoaches door het hele land. Deze coaches kiezen de buitenlucht voor hun praktijk en nemen je mee voor een actieve en heilzame activiteit of begeleiding in de natuur.

De Culemborgse wandelcoaches hebben ieder hun eigen specialiteit zoals begeleiding bij rouwverwerking, levenslust, het bewust beleven van belangrijke momenten en veranderingen en coaching en loopbaanbegeleiding.

Alle informatie over de landelijke activiteiten en aanmelding vind je op www.nationalewandelcoachdag.nl

In de agenda van Bewust Culemborg vind je de volledige aankondigingen van Jonathan Centrum voor Rituelen, (Mieke Veken), Eigenspoor (Marian Lubbers) en Tijgerlelie (Yvonne Johannesma). Met links in het agendaoverzicht onderaan dit bericht.

 

 

 

Stralend Culemborg

 

Een nieuwe werkgroep roept alle Culemborgers op die Electro Hypersensitief zijn, of last hebben van een zendmast bij hen in de buurt, om mee te doen aan een inventarisatie van de effecten van zendmasten in Culemborg. De werkgroep wil hun belangen bij de gemeente te kunnen gaan behartigen.

Waarom is dit nodig? In Culemborg hebben wij extreem hoge blootstellingslimieten, zelfs het dubbele van wat een onafhankelijk adviesorgaan aanbeveelt en wat er in andere landen wordt gehanteerd. Het onderwerp is nu erg actueel omdat er nu ongezien een heel sterk 4Gnetwerk wordt uitgerold in Culemborg. Ondertussen hebben wetenschappelijke onderzoeken ruimschoots bewezen dat kunstmatige electromagnetische velden zoals van WIFI, mobiel, DECT en zendmasten schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.

Het doel is een passende oplossing voor iedereen te vinden, en expliciet niet om ontwikkelingen tegen te houden. ​Het gaat om vooruitgang mét behoud van gezonde omgeving. Met voorlichting en belangenbehartiging wil de werkgroep hieraan bijdragen.

Onlangs is de website gelanceerd van 'Stralend Culemborg', waarop je algemene informatie, lokaties van zendmasten en diverse links kunt vinden naar onderzoek op dit gebied. Ook kun je het contactformulier invullen, indien je wilt meedoen aan de inventarisatie in Culemborg. www.stralendculemborg.nl

 

Agenda leden Bewust Culemborg.
In de agenda hieronder vind je weer het activiteiten aanbod voor de komende twee weken in Culemborg. En op onze website www.BewustCulemborg.nl staat het complete overzicht.