Nieuwsbrief Bewust Culemborg | agenda april

Een dringende vraag, vraagt om een deskundig antwoord
Een open vraag kent meerdere antwoorden
Een prikkelende vraag daagt uit tot een gesprek, dialoog, contact

 

Is 'de vraag' niet het allereerste begin van bewustwording?

 

Stel uw vraag

Soms loop je een tijdje rond met dezelfde vraag en weet je niet waar of bij wie je die het beste kunt stellen. Vanaf heden is het mogelijk om je vragen te stellen aan onze totale groep aanbieders. Serieuze vragen worden ontvangen en intern verspreid in het netwerk (zonder uw naam). Vragen worden beantwoord door individuele aanbieders en vervolgens teruggekoppeld naar de vragensteller. Antwoorden en oplossingsrichtingen publiceren wij (anoniem) in onze weblog, zodat we onze expertise en diversiteit kunnen delen met zoveel mogelijk mensen die op zoek zijn naar hun eigen weg. Meer informatie over deze rubriek is te vinden op www.bewustculemborg.nl/steluwvraag.

Inmiddels zijn er ruim 80 aanbieders aangesloten bij Bewust Culemborg, met specialismen in 42 rubrieken. Gezamenlijk hebben zij een grote diversiteit aan specialismen en zienswijzen in huis om te kunnen reflecteren op uw vragen.

Wij zien uit naar uw vraag

 

Agenda leden Bewust Culemborg.
In de agenda hieronder vind je weer het activiteiten aanbod voor de komende maand.
En op onze website www.BewustCulemborg.nl staat het complete overzicht.