Op zoek naar de waarheid

Als onderdeel van een veel groter geheel presenteert Bewust Culemborg één van de 50 canons van de Nederlandse geschiedenis. En vanaf komend weekend is de Hollandse Waterlinie het 51e canon. Op 9 en 10 juni bij Werk aan het Spoel.

Spinoza: Op zoek naar de waarheid

Binnen 10 minuten kun je in een tipitent de verborgen waarheid ontrafelen rondom familie of relatie, werk of eigen impuls, handen of voeten en meer. Want de waarheid zit altijd…van binnen!
 

Waarover kun je de waarheid zoal vinden?
De waarheid in je familie (Inge Knoope) Ik & Jij
De waarheid in je relatie (Caroline Franssen) Relatieacademie
De waarheid in je handen (Berna Snoek) Praktijk Brahma
De waarheid in je voeten (Jacqueline Noordhoorn) Praktijk Santé
De waarheid bij jezelf (Marianne van Lobberegt) Bij Jezelf
De waarheid in je hart (Renée Mars) Stroomopwaards, ontdek wat je beweegt.
De waarheid in je loopbaan (Valentina Gomes) Correnteza
De waarheid in jouw symbool (Mieke Veken) Jonathan Centrum voor Rituelen
De waarheid in je Maya-horoscoop (Marianne van der Werff)
De waarheid in de boeken (Geertje Kuipers) De Kraanvogel
De waarheid in het Nu (André van Dommele) Ervaar het Nu
 

Wie was Spinoza?
De Nederlander De Spinoza verkondigt het idee dat alles in het universum een is. Er is slechts een substantie en die substantie kunnen we als God of als natuur opvatten. Alles is een deel van God en is dus een expressie van de Goddelijke natuur. Iedere mens is een gelokaliseerde concentratie van de attributen van de werkelijkheid, maar is niet echt een individu, want het enige ware individuele is is het universum in zijn geheel.

Spinoza ontkende het bestaan van vrije wil door te stellen dat alles in de geest van God is ontstaan. De ware vrijheid is om te handelen overeenkomstig de natuur (god). Van uit deze gedachte volgt dan ook dat er geen kwaad bestaat.

Net als Descartes ontwikkelde hij, als grondig determinist, op basis van de geometrisch-wiskundige methode, een filosofisch systeem. Hierin stelt hij God gelijk aan de scheppende natuur. De oneindige (enige) substantie God/natuur heeft twee bekende attributen, denken en uitgebreidheid. Bij de mens kun je dat zien als ziel/geest en lichaam. Ziel en lichaam ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar.

Spinoza's doel was het vinden van geluk. Hij zag daarbij de bijbel als een historisch werk, maar niet als het woord van God. Dit gaf hem de mogelijkheid om van af nul een filosofie op te zetten. Zoals gezegd is God hierbij de alles overheersende kracht, oneindig en volmaakt. Dat dit in zijn tijd tegenstand heeft opgeroepen moge duidelijk zijn. Vandaar dat zijn lijfspreuk Caute (voorzichtigheid) was. De radicale verlichting is bij Spinoza begonnen. Citaten van Spinoza (1632-1677)
 

‘Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam.’

'De waarheid is het kenmerk van zichzelf, en van de onwaarheid.'

 

Kom en beleef het mee op 9 en 10 juni van 12 tot 17 uur. Entree is gratis.
Twee dagen lang reuring op Werk aan het Spoel vol verrassingen, inspiratie en ontroering.

Meer dan 250 deelnemers, professionals, amateurs, zangkoren en verenigingen in een bonte stoet vn spectaculaire voorstellingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen en ander vertier voor de hele familie! Mis het niet!