Visie

Bewustzijn in Nederland is via steeds meer werkwijzen te ontwikkelen. Een heldere website nodigt (be)zoekers uit te vinden. Voor aanbieders in bewustwording is het gezien de veelheid van aanbod belangrijk om je netwerk lokaal te organiseren. Samenwerken in een lokaal netwerk leidt tot professionalisering.

 

Samen zijn we méér dan de som der delen

Stel je Bewust Culemborg voor als een huis, met website als etalage voor aanbieders om zich te presenteren. Wij bundelen ons licht en kunnen de wereld om ons heen beschijnen, ons laten zien zoals we zijn. Ook kunnen wij op een juist moment het haardvuur binnen ontsteken, de deur openzetten en anderen uitnodigen om zich te komen warmen. Belevingsdagen, dansfeesten en netwerkavonden zijn hier voorbeelden van.

 

Bewust Culemborg gelooft in lokaal
  • Het is goed te weten wat dichtbij te vinden is
  • Als antwoord op een steeds breder wordend aanbod in bewustwording
  • Als kans om gemakkelijk samen te werken
  • Als gelegenheid om snel en goed te professionaliseren via een netwerk
  • Als antwoord op de file- problematiek

Missie

  • Mensen, die met bewustwording werken zichtbaar maken.
  • Het ontwikkelen van een lokaal bewustzijnsnetwerk in Nederland.
  • Professionalisering en kwaliteitsbevordering.

Wie zijn wij?

In Bewust Culemborg verzamelt zich een groep mensen die sociale verantwoordelijkheid willen nemen en dragen voor méér dan primaire kring en eigen belang.

Wat doen wij?

Wij willen een podium verschaffen aan datgene wat er leeft en gebeurt op het gebied van bewustwording en duurzaamheid in de stad en omgeving. Wij faciliteren diegenen die willen bundelen en netwerken, om zodoende eenvoudiger vindbaar te zijn.

Meedoen?

Wil je als aanbieder krachten bundelen en gevonden worden op Bewust Culemborg? Zin om andere leden te leren kennen, te netwerken en van elkaars aanwezigheid te profiteren? Dan ben je van harte welkom bij onze activiteiten. Met jouw gegevens en twee aanbevelingen nemen wij je graag op in ons ledenbestand. Schrijf je hier in!