Dit event heeft reeds plaats gevonden ...
Kijk in de Agenda voor actuele activiteiten →

LATIFA, stem & dans verdiepingscursus
ZO 30 september | 10.00-17.30 uur | Utrecht

30 september 2018 t/m 07 april 2019 | 7 zondagen van 10.00 - 17.30 uur: 30 sept.- 4 nov. - 9 dec. 2018 - 13 jan. - 10 febr. - 10 mrt. - 7 april 2019
695,00 | voor 7 dagen


Het Latifa 'gebed' is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de 7 subtiele levenskwaliteiten: 1. bestaan, 2. verlangen, 3. hopen, 4. geloven & vertrouwen, 5. loslaten, 6. liefhebben & geliefd zijn, 7. bereid zijn. Deze 7 levens- kwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden die je verruimen en verdiepen als mens. Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken blijkt een prachtig middel te zijn om een transformatie proces op gang te brengen. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent. Het maakt je ontvankelijk voor dat wat al in jou aanwezig is en zich in jou tot uiting wil brengen. Naast het zingen gebruiken we de dans om dit bewustwordingsproces te dragen en te ondersteunen. Door ons lichaam er bij te betrekken, door het dansend wakker te maken, kunnen we beter voelen wat er in ons hele systeem gebeurt. Wij verheugen ons erop deze cyclus opnieuw te geven en samen met jullie in de Latifa te duiken en stappen te kunnen zetten, ieder in zijn eigen tempo.Docenten:
Renée Mars (Stembevrijder, Biodanza docent, Therapeute)
Diete Sybesma (Stembevrijder, Pianiste, Alexander Techniek docent)

Informatie + Aanmelden » www.reneemars.nl | Renée Mars

reneemars.nl

Mooie zaal in de Montessorischool
Schoolplein 6
Utrecht

Renée Mars
0345-520246/06-49864654
info AT reneemars DOT nl

Meer agenda van www.reneemars.nl


Inschrijven nieuwsbrief
Bewust Culemborg