26okt

25 oktober 2010

Vierde bijeenkomst Bewust Culemborg

 

Ontmoeten in het wetende veld

Tijdens het uitgebreide voorstelrondje hebben weer nieuwe mensen elkaar ontmoet. Tevens kwamen er ook weer gezamenlijke vragen en wensen omhoog. Deze vurige wensen vragen om bundeling van onze krachten en vermogens, en daar is het bewustnetwerk voor bedoeld!

 

'Graag zou ik het regulier circuit benaderen, of door hen gezien en gekend worden'

Er is behoefte aan clientele, en er is enorm vertrouwen in de helende werking van de eigen holistische methoden. Daarnaast is het jammer dat huisartsen en psychiaters niet altijd op de hoogte zijn van kwalitatief hoogwaardige vormen van aanvulling op hun eigen zorg.

[ontwikkelaars vragen zichzelf:  Is het mogelijk om gezamenlijk informatie te verstrekken aan bijvoorbeeld huisartsenpraktijken?]

 

'Graag zou ik het zelfgenezend vermogen onder de aandacht brengen'

Nu vormt zich een groep die een plek of centrum wil realiseren waarbinnen het zelfgenezend vermogen van de mens onder de aandacht wordt gebracht. Binnen het bewustnetwerk zijn vele vormen en methoden aanwezig om dit fenomeen te bekijken.

[ontwikkelaars vragen zichzelf:  Is het mogelijk om alvast een activiteit te bedenken om alvast te beginnen met het onder de aandacht brengen van het onderwerp?]

 

De tweede helft van de avond bijt Inge Knoope van Ik&Jij de spits af met een korte presentatie van haar praktijk, en zij geeft een demonstratie van haar werkvorm: opstellingen. Om de werkvorm op deze avond ten dienste te stellen van het netwerk wordt de deelnemers de volgende vraag gesteld:

Wat is jouw vraag in relatie tot het netwerk?

Een van de deelnemers voelt een duidelijke vraag opkomen. Zij twijfelt aan het spoor dat zij 'moet' kiezen: op zichzelf werken of de samenwerking met anderen aan te gaan (middels het netwerk).

Ben ik al toe aan samenwerking, of kan ik beter op mijzelf?

Door in het wetende veld op te stellen: een representant voor zichzelf, een representant voor haar werken op zichzelf, en een representant voor haar samenwerken, komt er een spanning in beeld. Inge begeleid hen naar een comfortabele plaats en daarbij komt een vierde representant in het veld: een autoriteit die nog aangekeken wil worden door de vragensteller.

Inzichten komen op voor de deelnemer, en voor iedereen: als ik op een gepaste afstand sta tot mijn zelfstandige werkzaamheid, dan kan deze doorwerken via mij naar een samenwerking met anderen. Ook deze samenwerking mag op gepaste afstand staan. Als er een spanning is, dan kan het zijn dat er iets anders speelt, dat ik mij nog niet bewust ben, door dit aan te kijken verandert de energie in het hele veld.

Iedereen is het erover eens dat het (steeds weer) wonderlijk is om te werken in/met het wetende veld! (want dit te lezen is een heel andere ervaring dan dat je werkelijk in het 'veld' staat...)

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

De samenleving die wij voor ogen hebben,
is een wereld waarin mensen bewust, in balans en vrij zijn.